Verse of the Day – 46

Train up a child in the way he should go; and when he is old, he will not depart from it.

Proverbs 22:6

Mahalagang pananagutan na ibinigay ng Diyos sa mga magulang ang pagtataguyod sa mga anak, sa kanilang mga pangangailangan sa buhay na ito, lalo na ang ukol sa edukasyon. Pangarap ng bawat magulang na maging maliwanag ang kinabukasan ng mga anak. May mga magulang, upang maipaghanda ng magandang kapalaran ang mga anak, kahit gabi ay ginagawang araw sa paghahanapbuhay, dahil sa hirap ng buhay. Marami ang gumagawa nito upang matustusan ang pag aaral ng mga anak hanggang sa makatapos ng kolehiyo, sapagkat may malaki itong kinalaman sa magiging bukas nila. Malaking kabiguan sa mga anak kung maipagkait ng magulang ang edukasyon dahil sa kahirapan. Ang mabuting magulang ay nagtuturo din sa mga anak ng wastong kondukta at kagandahang asal sapagkat kailangan din ito para sa tamang direksiyon ng mga kabataan tungo sa kalagayang maginhawa at maligaya.


Sa panig natin na mga lingkod ng Diyos, kung ginagawa man ng mga magulang ang lahat ng bagay na ito para sa kapakanan ng mga anak, subalit higit sa lahat na ipinagpapauna ay ang pagtuturo ng relihiyon sa mga anak. Ang magulang na nagmamahal sa anak ay hindi ito ipagkakait sa kaniyang mga anak. Kaya sinisikap nilang masanay sa pagdalo sa pagsamba ng kabataan, kalakip ang kanilang pagsubaybay at pagdidisiplina kung kailangan. Sa panahong ito, sa nakikita po nating malaking pagbabago sa loob ng INC, higit na kailangan ang pagsubaybay ng magulang sa mga anak sa kanilang pagrerelihiyon upang maingatan sila mula sa mga hidwang pananampalataya na ngayon ay hindi lamang mula sa labas ng Iglesia, kundi maging sa loob mismo.


Nawa, ang mga kabataang INC ay mapanatiling napakakain ng tunay na pagkain ng kaluluwa, ang mga Salita ng Diyos, na siyang magiging lakas nila sa hinaharap.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!