Verse of the Day – 38


Pumanatag tayo mga kapatid na defenders sa piling ng Diyos. Huwag tayong mainip sa gagawin ng Diyos na pagliligtas sa Kaniyang bayan. Gaano man katindi ang kanilang pang aapi at panggigipit sa marami sa atin, huwag sana tayong panawan ng pag asa. Huwag tayong uurong, huwag po tayong mabalisa. Mayroong inihahanda ang Diyos para sa ating ikabubuti. Sa panahong itinakda ng Diyos, isaisakatuparan Niya ang pangakong panukala para sa ating kinabukasan.

Buong tiyaga at pagtitiis na maghintay po tayo sa pagdating ng panahong ito. Ganito ang nais ng Diyos na pagtitiwala sa Kaniya.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!