Verse of the Day – 30

 

Huwag po nating kalilimutan na anuman ang ating katayuan ngayon, gaano mang karunungan ang ating natuklasan at marami man tayong katangiang pansanlibutan, lahat po ng ito ay  ibiniyaya lamang ng Ama sa atin. Sa loob ng INC ay minabuti ng Diyos na tayo ay maging isang katawan lamang at itinatag ng Panginoong Jesus ang kapatiran sa loob ng Iglesiang ito upang maunawaan po natin na tayo ay pantay pantay sa harap Niya at ng Panginoong Diyos. Bilang magkakaibang sangkap ng iisang katawan at bilang magkakapatid sa tunay na pananampalataya, inaasahan po sa atin na tayo ay mag ibigan, magtinginan at magmalasakitan sa isa’t isa. Hindi man maiwasang magkaroon kung minsan ng di pagkakaunawaan, itinuro sa ating magpatawaran sa isa’t isa gaya ng pagpapatawad sa ating ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Makatutulong ng malaki kung mauunawaan nating lubos na tayong lahat ay pawang mga palayok na hinulma ng Diyos. Ang simulain ng Diyos sa gawain sa mga huling araw sadyang pinili Niya ang mga mangmang, mahihina at walang kaya sa sanibutan upang hiyain ang mga marurunong, ang mga malalakas at ang mga makapangyarihan. Buong kabaang loob na isakatuparan po natin ang gawaing ibalik ang mahal nating Iglesia sa dati niyang kaningningan. 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!