Verse of the Day – 16

 

Habang tayo po ay narito pa sa mundong ito, walang sinuman ang may kapangyarihan umiwas o pigilan ang pagdating ng iba’t ibang mga suliranin at iba’ ibang anyo ng mga pagsubok. Lalo na sa panig natin ng mga tunay na INC na matatag na nanghahawak sa mga aral ng Diyos. Magkakaiba man po ang anyo, ang panahon at bigat kung dumating ito sa ating buhay, subalit sa mga Cristianong lubos na nagtitiwala sa Panginoong Diiyos at Panginoong Jesus, ay iisa ang ating pananalig. Ang Panginoong Diyos ay laging nakahandang tumulong. Ang Panginoong Jesus ay laging nakaabang para ipamagitan tayo sa Ama at bilang luklukan ng awa at biyaya, ay magkaloob sa atin ng ating pangangailangan at ng lakas kung nanghihina ang ating pagkataong-loob.

Kaya, iisa rin ang ating ipinanglulunas sa anumang ating nararanasang kapighatian sa buhay na ito.  Ang pananalangin sa Diyos at kay Jesus sa tulong ng espiritu santo.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!