Verse of the Day – 11

 

Mga kapatid na INCDefenders,

Alam po ng Diyos sino tayo, saan tayo naroroon at saan man tayo pumaroon. Alam Niya ano po ang ating kalagayan at ano ang ating mga nararanasan. Alam ng Diyos ang mahabang panahong pagtitiis natin, ang pagsupil sa ating mga saloobin at pagpigil ng ating nararamdaman sa ating mga kalooban.

At alam na alam po ng Diyos na hirap na hirap na ang ating kalooban at isipan sa mga sandaling ito.

SAMAPALATAYAN PO NATIN ITO.

Ang tulong po ng Diyos ay darating sa panahong itinakda Niya, panahong hindi lalampas sa pagkakataong wala na tayong pag asa.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!