Verse of the Day – 08

 

Good morning po mga kapatid kay Cristo. Sa bawat araw na lumilipas sa buhay po natin, lalong bumibigat at pahirap ng pahirap ang ating paglalakbay. Sumasagana po ang panganib at pagbabanta dahil kaaway ang turing sa atin ng ating mga kakapatid. Sadyang itinutulot po ito ng Diyos upang makilala Niya ng husto kung sino ang mga tunay na defenders na hindi bibitiw sa pagtitiwala sa Kaniya kahit anong maranasan, o kahit pa anong uring pang aapi at panggigipit ng mga tiwaling ministro at mga kapatid.


Ang mahalaga po ay ang patnubay at gabay ng ating Amang mapagkalinga. Ito po nawa ang sumaatin lahat na mga tunay na defenders.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!