Verse of the Day – 06

 

Nakapagtataka na makikita ang INC ngayon sa kalagayaang hindi naghahari ang pag iibigang magkakapatid. Ang maling pamamahala ay pasimuno sa pag uudyok sa mga kapatid ng galit at poot upang ituring na kaaway ang mga defenders na dahil sa pagmamahal sa INC ay naninindigan sa katuwiran. Buong pagtitiis na tinatanggap ng mga defenders ang mga pag aakusa at panghuhusga ng mga bulag na sumusunod sa maling pamamahala. Buong kagalakang ipinakikita at ipinadarama natin ang tunay na pag ibig na hinihingi ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!