ISANG PANAWAGAN NG PAGKILOS

English Version

SA MGA KAPWA KO INCDEFENDERS AT MGA KAPATID,

 

Sa kabila ng walang tigil nating paghahayag ng mga katiwalian at kasamaang ginagawa ng mga masasamang ministro, ay nagpapatuloy pa rin ito at lalo pang lumulubha. Nabigo tayo sa inaasahan natin na pagkilos ng Pamamahala upang lutasin ang problema sa Iglesia. Dahil dito, labis ang ating naging kagalakan nang maraming mga kapatid ang nagsimulang gumawa ng iba’t ibang kaparaanan upang mabuksan ang isipan ng mas nakararami tungkol sa nakalulungkot na kalagayan ng Iglesia na dulot ng mga katiwalian. Sa kasamaang palad, ay lumitaw din ang mga nagpapanggap na mga defenders na ang tanging layunin ay pagsamantalahan ang mga kapatid na nagsisikap na makatulong. Ang lalong nakalulungkot ay ang hindi pagkakaisa manapa ay ang pagkakaniya-kaniya ng mga grupo ng mga defenders. Alam nila at higit sa lahat ay alam ng Diyos na ilang ulit naming tinangka na magkaisa ang lahat sapagkat nasa pagkakaisa at pagiging organisado ang pagtulong ng Diyos, gayunpaman, ang aming panawagan ay nahulog lamang sa mga “may takip na teynga” o nawalan lamang ng kabuluhan. Nauwi pa ito sa pagsira sa mga gawaing nakalatag na at sa paninira sa ibang mga defenders. Ito ang dahilan kaya ang lumalakas na sanang gawain na iniatang sa atin ng Diyos ay biglang bumagal. Marami na rin ang nagugulumihanan at nasisiraan ng loob sa nakikita nilang kaguluhan sa panig ng ilang mga defenders. Salamat na lamang sa Diyos sapagkat mas marami pa ring mga defenders na katulad ninyo sa pangunguna ng ilang tapat na mga ministro na buong pusong nagmamalasakit na isulong ang ating gawain. Alam naming naghihintay kayo ng totohanang pagkilos hindi para lalong masira ang Iglesia kundi upang ito ay maibalik sa dati niyang malinis at maayos na kalagayan para na rin sa ating kaligtasan. Naghahanap din po kayo ng mga mangunguna sa gawaing ito na inyong kinabibilangan.

 

Dahil dito ay minarapat po naming ipagbigay-alam sa inyo na gagawa kami ng mga kinakailangang hakbang kahit hindi kasama ang ilang mga grupo at kilusang nagsarili na, tulad ng kina kapatid na Louie Cayabyab, kapatid na Joy Yuson o Kelly Ong, at Lowell Menorca o AE. Hindi po natin sila hinahatulan o kinukondena, manapa ay idinadalangin natin sa Diyos na kung ang kanilang mga layunin at ginagawa ay naaayon sa Kaniyang kalooban, sila nawa ay magtagumpay. Subalit ipinagtatapat po namin na hindi na namin mahihintay pa na lubusan at buong-pusong makipagkaisa sila sa gawaing ito. Kung darating ang ganoong pagkakataon at matiyak namin na tunay na silang makikipagkaisa, ay buong puso kaming gagawa na kasama na sila.

 

Umaasa po kami na nauunawaan ninyo at makikipagkaisa kayo sa nilalayon ng sulat na ito. Tulungan nawa tayo ng Ama na magawa natin ang lahat sa ikaaayos ng Iglesia.

 

Ang inyong kapatid sa Panginoon,

Isaias T. Samson, Jr.

February 28, 2016
Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!