.

VOICE OF DEFENDERS

 

 INCDefenders shall not be moved. We stand firm and committed on our mission. Determined and full of faith, we shall continue to fight on God’s side.

KA REMEDIOS SUAREZ

Biyuda ng District Minister Fenando "Ka Andy" Suarez itinawalag!  Isa lamang sa maraming itinawalag ng Sanggunian ng walang tamang proseso. Dahil lamang sa pagpunta sa gate ng district office sa US, ay itiniwalag ang kapatid na Remedios. Si Ka Remy at ang kaniyang pamilya ay nanindigan sa katotohanan at pagsunod aral ng Diyos, siya at buong pamilya ay itinawalag ng Sanggunian.

KA ANGEL MANALO

The family of  Ka Erano G. Manalo, Ka Angel Manalo and Ka Tenny Manalo appealed for help in a nearly two-minute video 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!